Centrum Zaawansowanych Technologii Spółka z o.o.www.nobeltower.pl

Wynajem sal konferencyjnych w Poznaniu - Nobel Tower

Inkubator to struktura mająca na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa niepowodzenia we wczesnym etapie rozruchu oraz zapewnienie niezbędnego wsparcia i dostępu do zasobów, co przekłada się na finansową i ekonomiczną żywotność start-upu. Propozycja wartości inkubatora zależy zatem od tego, jak skutecznie może on opracować solidną i odpowiednią strukturę wsparcia, aby zaspokoić te podstawowe potrzeby tych przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju. O sukcesie inkubatora nie można decydować na podstawie jednego parametru, istnieje wąski, ale zróżnicowany zestaw wskaźników, takich jak liczba inkubowanych start-upów, odsetek pomyślnych wyjść, stabilność finansowa inkubatora, zaangażowanie mentorów, wykładowców i inwestorów, finansowanie wsparcie, wsparcie infrastruktury i tworzenie miejsc pracy, które decydują o sukcesie inkubatora.

Wynajem sali konferencyjnej - nowoczesne sale konferencyjne

Centrum Zaawansowanych Technologii Spółka z o.o.
Jana Henryka Dąbrowskiego 77A
60-529Poznań
wielkopolskie
tel.: 618425425
NIP: 7811844899
WWW:


FB